<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1813250825593122&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kunne du tenke deg å bruke minst 20 minutter mindre på hver befaring?

Eller hva med å slippe å sitte i timevis for å sette sammen notatene fra blokken din og bildene fra mobilen i et Word-, Excel- eller Google-dokument?

Selvfølgelig vil du det. I våre webinar viser vi deg hvordan du med digitale befaringsverktøy vil kunne gå en effektiv befaring som sparer deg dyrbar tid.

Webinarene tar for seg eksempler fra konkrete befaringstyper, men det er lett å relatere det som vises også til andre type befaringer.

Men først ser vi nærmere på følgende:

  • Ulike typer befaringsrunder
  • Risikofaktorer som gjør at det er viktig med HMS- og vernerunder
  • Kommunikasjonsutfordringer – og hvordan ny teknologi kan løse disse
  • Hvorfor digitale verktøy gjør befaringsjobben mer effektiv

PÅMELDING WEBINAR